Value Quest Bourse - The Art In Liquidation

Survey System
ODLUKA UMETNIKA o pokretanju postupka likvidacije

Nad vrednosnom delatnošću UMETNOST, POKREĆE SE POSTUPAK LIKVIDACIJE. Pozivaju se dužnici da izmire svoje obaveze prema UMETNOSTI. Pozivaju se poverioci UMETNOSTI da prijave svoja potraživanja. UMETNIK se razrešava funkcije zakonskog zastupnika UMETNOSTI. Za likvidacionog upravnika imenuje se Value Quest Berza.

Obrazloženje: UMETNIK pokreće postupak likvidacije nad vrednosnom delatnošću UMETNOST iz razloga prestanka prirodnih uslova za obavljanje delatnosti.

Opširnije: Umetnost i Preporuka o statusu umetnika

Pretpostavka je da se okruženje mora promeniti da bi se stvorili uslovi za obavljanje određene delatnosti.
Kako bi ispitali stanje i mogućnost promene našeg društvenog okruženja, pozivamo vas da popunite anonimni upitnik “Građani se tresu, država je stabilna”.

Napomena: Rezultati istraživanja će biti dostupni u toku decembra 2011 godine.

Edit Surveys
Survey:   

[ Create New Survey Admin  |  Documentation ]