Value Quest Bourse - The Art In Liquidation

Survey #28: “Građani se tresu, država je stabilna”
Page 1 of 13

1. [*] Izvor današnje krize je u sistemu, sam sistem rađa krizu, te je nužno generalno preispitivanje.